"Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar"
 | Ekibimiz | Hakkımızda
Kuruluş 2001
  Ana Sayfa

okyanusbilgiambari.com

Ekibimiz

Danışmanlık | İK Danışmanlığı | Eğitim | Referanslarımız

Dr. Murat ÖZDEMİR (Gıda Müh.)

1994 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği Lisans ve 1996 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği yüksek lisans programlarından sonra 2001’de ITܒde Gıda Mühendisliğinde Doktorasını tamamladı.

 

TÜBİTAK-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü’nde 5 yıl çalıştı. 13 adeti uluslararası bilimsel dergilerde olmak üzere 20’a yakın bilimsel makale yayınladı.

Aralık 2000’de, ülkemizde verimlilik, kalite ve gıda güvenliği bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak üzere www.okyanusbilgiambari.com ‘u kurdu. www.okyanusbilgiambari.com şu an 2000 sayfayı aşan içeriğiyle kullanıcılarına ücretsiz bilgi sağlamaktadır. 
 

2001’de verimlilik, yalın üretim, TPM, yönetim sistemleri ve insan kaynakları alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulan Okyanus Danışmanlık’ın kurucu ortağıdır. Yönetim sistemleri ve verimlilik konularında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir. 200’ü aşkın firmada verimlilik, TPM, Yalın Üretim, kalite ve gıda güvenliği danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir.

2011 yılında C sınıfı İş Güvenliği uzmanı olmuştur.  

Ayrıntılı bilgi:
www.linkedin.com/in/okyanusmuratozdemir
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Oezdemir
(RG Score:19.75)

 

Nurdan ÖZDEMİR (M. Art, Eğitim Uzmanı)

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Özel Çakabey Koleji’nde bir yıl öğretmenlik yaptı.

Mastır derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansta “Yetişkin Eğitimde Eğitim İhtiyaç Analizi ve Program Geliştirme” konularında çalıştı.

Daha sonra Arthur Andersen Danışmanlık Şirketinin, İnsan Kaynakları Departmanı, Eğitim Bölümünde görev yaptı.

2001 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Okyanus Danışmanlıkta, kalite, insan kaynakları ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti yürütmektedir.

Ayrıca kişisel gelişim alanında eğitim atölyeleri çalışmaları yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi:
https://www.linkedin.com/in/nurdan-özdemir
 

Dr. Duygu ÇAKIROKKALI (İşletme)

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Uluslararası İşletmecilik dalında yüksek lisans derecesi, İşletme Anabilim Dalı’nda doktora derecesi bulunmaktadır.
 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra özel sektöre geçerek Arthur Andersen Danışmanlık şirketinde 5 yıl İnsan Kaynakları Departmanı’nda görev almış; eleman seçme ve yerleştirme, insan kaynakları departmanlarının kurulması ve insan kaynakları sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin projelerde yer almıştır. 
 

2002-2006 yılları arasında AB İş Geliştirme Merkezi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi’nden sorumlu Program Müdürü olarak KOBİ'lere İK sistemleri kurmuş ve kişisel gelişim eğitimleri vermiştir. AB Projesinin sona ermesi  ile birlikte Flama Recruitment International'da işe alım danışmanlığı ve eğitim projelerini gerçekleştirmiştir.
 

2007-2009 yıllaırnda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü dersler vermiştir.
Halen Okyanus Danışmanlık'ta İK yeniden yapılandırma projelerini yürütmekte, eğitim, koçluk ve mentörlük hizmetleri vermektedir.


Ayrıntılı bilgi:

https://www.linkedin.com/in/duygu-çakırokkalı-a1ba8189

 
 

Tel:  (232) 362 99 44  ::  okyanus@okyanusdanismanlik.com

okyanusbilgiambari.com

Copyright © Okyanus Danışmanlık